Khẩu trang chất lượng cao của công ty Bảo Thạch

Results 1 - 4 of 4

Khẩu trang Bảo Thạch

Khẩu Trang Chưa Tiệt Trùng 2 lớp Bảo Thạch

Khẩu trang 2 lớp, hàng VN chất lượng cao

Giá cơ bản cho mẫu này50000 ₫
Giá bán: 50000 ₫
Giá chưa thuế: 50000 ₫
Giảm giá:
Tổng số thuế:

Khẩu Trang Chưa Tiệt Trùng 3 lớp Bảo Thạch

Khẩu trang 3 lớp hàng Việt Nam chất lượng cao

Giá cơ bản cho mẫu này65000 ₫
Giá bán: 65000 ₫
Giá chưa thuế: 65000 ₫
Giảm giá:
Tổng số thuế:

Khẩu Trang Tiệt Trùng 2 lớp Bảo Thạch

Khẩu trang 2 lớp, đã tiệt trùng bằng khí EO - Gas

Giá cơ bản cho mẫu này65000 ₫
Giá bán: 65000 ₫
Giá chưa thuế: 65000 ₫
Giảm giá:
Tổng số thuế:

Khẩu Trang Tiệt Trùng 3 lớp Bảo Thạch

Khẩu trang 3 lớp, đã tiệt trùng bằng khí EO - Gas

Giá cơ bản cho mẫu này70000 ₫
Giá bán: 70000 ₫
Giá chưa thuế: 70000 ₫
Giảm giá:
Tổng số thuế: