Trung Tâm Trang Thiết Bị Y Tế
Địa chỉ:
116E9 phố Phương Mai
Hà Nội
Đống Đa
Việt Nam
Điện thoại:
0435762567
Mobile:
0948834880
Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.